1. Introducere-ce este impozitarea jocurilor de noroc online
 2. Care este legislația fiscala pentru jucătorii online.
 3. Procedura de declarare a câștigurilor
  • Unde se declara castigurile si de catre cine
  • Pașii necesari pentru declararea câștigurilor la ANAF.
  • Termene limită de declarare a castigurilor
  • documente necesare pentru declararea castigurilor
 4. Cum sunt impozitate câștigurile din cazinourile online străine.
  • Exemple de calcul al impozitelor pe câștiguri.
 5. Care sunt obligatiile jucatorilor versus obligatiile casinourilor
 6. Consecințele neconformității
  • Ce penalități ai pentru nedeclararea câștigurilor. Cat de grav este?
 7. FAQ

1. Ce este impozitarea jocurilor de noroc online în România

În industria jocurilor de noroc online din România, operatorii se confruntă cu o serie de taxe substanțiale și responsabilități legale care modelează modul în care afacerile sunt conduse și reglementate.

Un aspect crucial al acestui cadru reglementar este taxarea pe baza Venitului Brut din Jocuri de Noroc (GGR), care stabilește o taxă de autorizare de 21% din GGR, cu o sumă minimă impusă pentru diferite categorii de activități.

De la începutul anului 2019, s-a impus o nouă obligație financiară pentru organizatorii de jocuri de noroc online, care trebuie să plătească o taxă lunară de 2% calculată din totalul taxelor de participare colectate. Aceasta vine în adiție la taxa de publicitate de 5% introdusă recent, aplicabilă contractelor de promovare a jocurilor de noroc, ce afectează reclamele din spațiul public și cele difuzate prin televiziune.

În plus față de taxele directe, operatorii sunt obligați să contribuie anual la un fond dedicat combaterii dependenței de jocuri de noroc, parte a cerințelor lor de responsabilitate socială. Aceasta subliniază o preocupare crescândă pentru impactul social al jocurilor de noroc și nevoia de a susține inițiativele de prevenție și tratament.

O altă măsură de siguranță financiară impusă operatorilor este necesitatea de a constitui un fond de garanție, destinat acoperirii potențialelor neplăți ale taxelor. Suma necesară pentru acest fond variază în funcție de veniturile fiecărui operator, ceea ce asigură un nivel de precauție adaptat la dimensiunea afacerii.

Jucătorii nu sunt excluși din schema de taxare; ei trebuie să plătească impozite pe veniturile din jocuri de noroc la rate progresive, începând de la 1% și ajungând până la 25% pentru sume considerabil mai mari. Aceasta reflectă un efort de a echilibra beneficiile economice ale jocurilor de noroc cu responsabilitățile sociale și personale.

În contextul aplicării pentru licențe, operatorii trebuie să suporte costuri suplimentare, incluzând taxe de analiză și pentru emiterea licenței de jocuri de noroc. De asemenea, din noiembrie 2022, a fost impusă o contribuție obligatorie la Fondul Cultural, reflectând o extindere a obligațiilor fiscale dincolo de sectorul strict de jocuri de noroc.

Pe lângă taxele și contribuțiile financiare, operatorii sunt supuși unor cerințe stricte de raportare, fiind necesar să informeze Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc despre orice schimbări semnificative legate de operațiunile lor. Aceasta include menținerea unei transparențe complete și asigurarea conformității continue cu reglementările în vigoare.

În plus, existența unei liste negre întreținute de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc evidențiază riscurile asociate cu nerespectarea regulilor stabilite. Operatorii care funcționează fără o licență adecvată sau care nu își îndeplinesc obligațiile financiare se pot confrunta cu sancțiuni severe, inclusiv excluderea din piață.

2. Care este legislația fiscală pentru jucătorii online

Noua reglementare în domeniul jocurilor de noroc în România aduce modificări importante în structura și alocarea taxelor:

 • Taxe pentru licențe și autorizații: „Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie venit la bugetul de stat.” – art. 13 alin. (3) din noua reglementare​​.
 • Alocarea procentuală a taxelor: „Un procent de 7% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din taxa de acces prevăzută la alin. (4) se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2% la Ministerul Tineretului și Sportului și 2% la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor.” – art. 13 alin. (3) din noua reglementare​.
 • Taxa anuală de viciu: „Conform prevederilor legale, taxa anuală de viciu este în cuantum de 400 EUR / aparat (post de pariere).” – Noua reglementare​​.
 • Plata taxelor: „Operatorii au obligația să declare și să plătească această taxă, trimestrial, în data de 25 din ultima lună din trimestru, pentru trimestrul în curs, pentru perioada cât mijloacele de joc sunt exploatate.” – Noua reglementare​​.
 • Control tehnic al mijloacelor de joc: „Controlul tehnic al tuturor mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și al altor mijloace de joc – pentru jocurile tradiționale – se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformității, denumite în continuare firme specializate în domeniu, licențiate de O.N.J.N.” – art. 19 alin. (1) din noua reglementare​.

3. Procedura de declarare a câștigurilor de la casinourile online

În România, câștigurile obținute de la cazinourile online sunt considerate venituri impozabile și trebuie declarate conform legislației fiscale. Procesul de declarare a acestor venituri este destul de clar și structurat.

3.1 Unde se declară câștigurile și de către cine

În România, câștigurile obținute din jocurile de noroc online trebuie declarate și impozitate conform reglementărilor ANAF. Procesul de declarare și impozitare este gestionat direct de operatorii de cazinouri online care sunt autorizați.

Aceștia rețin la sursă impozitele aplicabile și le transferă către ANAF, astfel încât jucătorii nu trebuie să depună declarații fiscale separate pentru aceste câștiguri.

Impozitarea câștigurilor se aplică astfel: pentru sume retrase de până la 10.000 RON, se reține un impozit de 3% din suma retrasă. Pentru sume între 10.001 RON și 66.750 RON, impozitul este de 300 RON plus 20% din ce depășește 10.000 RON. Pentru sume retrase peste 66.750 RON, impozitul este de 11.650 RON plus 40% din ce depășește 66.750 RON​.

Prin urmare, jucătorii nu sunt obligați să declare individual aceste câștiguri la ANAF, deoarece operatorii de cazinouri online se ocupă de acest aspect, conform legislației în vigoare. Această procedură simplificată ajută la o mai bună conformare fiscală și reduce sarcina administrativă asupra jucătorilor.

Această abordare centralizată de colectare și plată a impozitelor prin operatorii de cazinouri online nu doar că simplifică procedura pentru jucători, dar asigură și o mai mare eficiență în colectarea veniturilor fiscale.

Prin intermediul acestei metode, ANAF poate urmări mai eficient conformitatea fiscală a operatorilor de jocuri de noroc și asigură că toate impozitele datorate sunt plătite la timp și în mod corect.

În plus, acest sistem reduce riscul de eroare sau evaziune fiscală de către jucători, deoarece responsabilitatea calculului și plății impozitului nu cade pe umerii lor. Prin urmare, jucătorii pot să se bucure de experiența jocului fără a se îngrijora de complexitățile fiscale care ar putea să apară dacă ar trebui să declare și să plătească impozitele individual.

Această procedură este un exemplu de cum tehnologia și colaborarea între sectorul privat și autoritățile fiscale pot duce la o administrare fiscală mai eficientă și la o experiență utilizator mai plăcută. Astfel, se creează un mediu de joc corect și transparent, în care atât statul cât și jucătorii sunt protejați.

© Copyright 2022-2023 | Toate drepturile rezervate | Decizie ONJN nr. XX/XX.XX.2023, Licența: XXXXXXX